ადმინისტრაციასთან კავშირი 

* შეავსეთ ყველა ველი
* დაწერეთ მხოლოდ შენიშვნები და თხოვნები (საიტთან დაკავშირებით)
* წერილებს კითხულობს უშუალოდ ადმინისტრატორი და არავინ მის გარდა